Specjalne wózki

Specjalne wózki dla dzieci i młodzieży są przeznaczone do noszenia i codziennej rehabilitacji dzieci z chorobami, które nie pozwalają sobie usiąść i stanąć. Umożliwiają poruszanie dziecka w dogodnych pozycjach. Wózki inwalidzkie nie tylko pełnią rolę pojazdu, ale także pomagają uczyć się i odkrywać świat. Kontakt z otoczeniem jest jednym z ważnych elementów terapii, aw przypadku dzieci jest to szczególnie ważne. Jednak najważniejszym rezultatem korzystania z wózków inwalidzkich jest pobudzenie rozwoju psychomotorycznego i poprawa stanu psychicznego. Wózki spacerowe zapobiegają powstawaniu i ułatwiają leczenie przykurczów i odleżyn. Zdolność dziecka do prawidłowego ułożenia ciała jest niezbędnym warunkiem prawidłowego kształtowania jego dalszego rozwoju.