Statyczne pionizatory

Badania kliniczne dowodzą, jak ważne jest codzienne przyjmowanie pozycji pacjenta w pozycji pionowej, aby organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Systematyczna codzienna pionizacja jest niezwykle ważnym elementem złożonego procesu rehabilitacji, ponieważ ma pozytywny wpływ na pracę wielu narządów:

  • poprawia funkcje układu sercowo-naczyniowego, poprawia wentylację płuc i zapobiega ich zapaleniu, poprawia motorykę jelit
  • zapobiega i ułatwia leczenie przykurczów, poprawia ruchomość stawów, zapobiega zwyrodnieniu mięśni (szczególnie związanemu z postawą)
  • zapobiega i ułatwia leczenie zatorów w układzie moczowym, pomaga w reedukacji pęcherza neurogennego
  • zapobiega pojawianiu się i ułatwia leczenie odleżyn
  • znacząco wpływa na poprawę stanu psychicznego pacjenta
  • pasywna pionizacja pacjenta jest często tylko wstępnym etapem procesu rehabilitacji przed nauką chodzenia i stania się bardziej niezależnym